Технология блог
Сърфиране етикет

Ubuntu

Инсталиране на VPN с Tinc на Ubuntu 16.04 LTS

Виртуална частна мрежа (VPN) е сигурна частна мрежа, която работи над по-голяма публична мрежа като интернет. Виртуални частни мрежи са станали все по-популярни през последните години, до голяма степен, защото те предлагат голяма сигурност and…

Инсталиране на Бендер 2.79 на Ubuntu чрез команден ред

Инсталиране на Бендер 2.79 на Ubuntu; Командите за инсталиране на пасатора чрез Ubuntu командния ред. Изтеглите и инсталирате пасатор Ubuntu и създаване на 3D анимации. Миксер подкрепя изцяло на газопровода за 3D-моделиране, такелаж, анимация, симулация,…