Месец: Май 2014

Win32 родния Linux команди за Windows 7

Аз бях просто измиване в интернет да търсите за еквивалентна на командата Linux докосване на Windows 7 и кацна на тази златна мина. Набор от родния Win32 Linux команди! Това е по-добра възможност отколкото тичане Cygwin, тъй като приложения работят на родния (тази дума отново)…

Вашите въпроси за WordPress Admin вход

Charles asks… WordPress.org trouble (admin login URL doesn’t workPLEASE HELP? Hey there, My site is badbhabhi.com and I have been using http://badbhabhi.com/wp-admin to login which now redirects to http://badbhabhi.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fbadbhabhi.com%2Fwp-admin%2F&reauth=1 and I have no idea why!!! I updated the Custom Community theme my blog uses

Изключи изображения (прикачените файлове) от резултатите от търсенето

По подразбиране, WordPress includes every post types on its search results pages. That includes, Постове, прикачени файлове, pages and others. За пример, if one searches for the term ‘Wordpress’ on a WordPress site, which has the default settings, all post types that include the word ‘Wordpress’ will